Máy hủy tài liệu Bingo

Chọn theo nhu cầu
Sắp xếp:

Bảo hành 12T

Thông số sản phẩm

 • Miệng cắt: 310mm                                     
 • Loại cắt: Vụn                                  
 • Kích cỡ cắt: 4 x 30mm                                
 • Số tờ cắt: 40 - 43 tờ ( A4, 70 gm)                                          
 • Tốc độ cắt: 4,5m / phút                             
 • Hủy liên tục: 24/24 tiếng (không ngừng)               
 • Thùng đựng giấy: 130Lít                                          
 • Kích thước máy: 590 x 480 x 910mm                     
 • Trọng lượng: 89kg                                       
 • Xuất xứ: Đức
 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.

Máy hủy tài liệu công nghiệp Bingo 168-CD5

(0 đánh giá)
49,000,000₫
Còn hàng

Bảo hành 12T

Thông số sản phẩm

 • Miệng cắt: 310mm
 • Loại cắt: Vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 20mm
 • Số tờ cắt: 25-27 tờ (A4, 70 gm) 
 • Tốc độ cắt: 2,5m / phút
 • Hủy liên tục: 4-5 tiếng 
 • Thùng đựng giấy: 100 Lít 
 • Kích thước máy: 540 x 380 x 970mm
 • Trọng lượng: 78Kg
 • Xuất xứ: Đức
 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.

Máy hủy tài liệu công nghiệp Bingo 168-CD3

(0 đánh giá)
29,700,000₫
Còn hàng

Bảo hành 12T 

Thông số sản phẩm 

 • Miệng cắt: 310mm 
 • Loại cắt: Vụn 
 • Kích cỡ cắt: 4 x 33mm 
 • Số tờ cắt: 32-35 tờ (A3, 70 gm)  
 • Tốc độ cắt: 3m / phút 
 • Hủy liên tục: 30 60 phút (>=36,000 tờ) 
 • Thùng đựng giấy: 80 Lít  
 • Kích thước máy: 520 x 385 x 895mm 
 • Trọng lượng: 69Kg 
 • Xuất xứ: Đức- Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm. 

Máy hủy tài liệu Bingo 168-CD2 | Hủy Công Nghiệp

(0 đánh giá)
24,500,000₫
Còn hàng

Bảo hành 12T

Thông số sản phẩm

 • Miệng cắt: 270mm
 • Loại cắt: Vụn
 • Kích cỡ cắt: 4 x 40mm
 • Số tờ cắt: 25-27 tờ (A4, 70 gm) 
 • Tốc độ cắt: 3m / phút
 • Hủy liên tục: 25 – 50 phút (>=10,200 tờ)
 • Thùng đựng giấy: 53 Lít 
 • Kích thước máy: 460 x 335 x 795mm 
 • Trọng lượng: 45Kg
 • Xuất xứ: Đức 
  Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.
Giảm tới -4%

Máy hủy tài liệu Bingo 168-CD1 ( Hủy Công Nghiệp)

(0 đánh giá)
21,500,000₫ 22,500,000₫
Giảm tới -4%
Còn hàng

Bảo hành 12T

Thông số sản phẩm

 • Miệng cắt: 240mm
 • Loại cắt: Vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 20mm
 • Số tờ cắt: 16-19 tờ (A4, 70 gm) / 1CD
 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút
 • Thùng đựng giấy: 25Lít / 7Lít CD
 • Kích thước máy: 400 x 310 x 605mm
 • Trọng lượng: 18Kg
 • Xuất xứ: Đức
 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.

Thông số sản phẩm  

Bảo hành 12T  

 • Miệng cắt: 230mm    
 • Loại cắt: Vụn    
 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm    
 • Số tờ cắt: 18-20 tờ (A4, 70 gm)     
 • Tốc độ cắt: 3m / phút    
 • Hủy liên tục: 25 50 phút (>=10,200 tờ)    
 • Thùng đựng giấy: 40 Lít     
 • Kích thước máy: 420 x 280 x 760mm     
 • Trọng lượng: 39Kg    
 • Hủy : hủy kim kẹp, kim bấm, ID Card, đĩa CD...    
 • Bảo hành thân máy 12 tháng, dao cắt 10 năm         
 • Xuất xứ: Đức    

Máy hủy tài liệu Bingo 168 CDT ( Hủy Công Nghiệp)

(0 đánh giá)
16,500,000₫
Còn hàng

Bảo hành 12T

Thông số sản phẩm

 • Miệng cắt: 230mm     
 • Loại cắt: Vụn     
 • Kích cỡ cắt: 3 x 40mm     
 • Số tờ cắt: 15-17 tờ (A4, 70 gm) / 1CD      
 • Tốc độ cắt: 2,5m/phút     
 • Thùng đựng giấy: 25 Lít (7Lít / CD)     
 • Kích thước máy: 465 x 360 x 620mm     
 • Trọng lượng: 15,9Kg     
 • Hủy : hủy kim kẹp, kim bấm, ID Card, đĩa CD...     
 • Bảo hành thân máy 12 tháng, dao cắt 10 năm           
 • Xuất xứ: Đức     

Thông số sản phẩm         

Bảo hành 12T         

 • Miệng cắt: 230mm         
 • Loại cắt: Vụn         
 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm         
 • Số tờ cắt: 8-10 tờ (A4, 70 gm) / 1CD         
 • Tốc độ cắt: 2,5m/phút         
 • Thùng đựng giấy: 23 Lít (3Lít / CD)         
 • Kích thước máy: 365 x 265 x 559mm         
 • Trọng lượng: 15kg         
 • Hủy : hủy kim kẹp, kim bấm, ID Card, đĩa CD...         
 • Bảo hành thân máy 12 tháng, dao cắt 10 năm           
 • Xuất xứ: Đức         
Giảm tới -9%

Thông số sản phẩm  

Bảo hành 12T  

 • Miệng cắt: 240mm  
 • Loại cắt: Vụn  
 • Kích cỡ cắt: 3 x 20mm  
 • Số tờ cắt: 16-19 tờ (A4, 70 gm) / 1CD  
 • Tốc độ cắt: 3,0m  /phút  
 • Thùng đựng giấy: 25Lít / 7Lít CD  
 • Kích thước máy: 400 x 310 x 605mm  
 • Trọng lượng: 18Kg  
 • Hủy : hủy kim kẹp, kim bấm, ID Card, đĩa CD...  
 • Bảo hành thân máy 12 tháng, dao cắt 10 năm    
 • Xuất xứ: Đức  
Giảm tới -5%

Máy hủy tài liệu Bingo C42CD - Hủy vụn nhanh, an toàn, tiện lợi

(0 đánh giá)
7,500,000₫ 7,900,000₫
Giảm tới -5%
Còn hàng

Thông số sản phẩm    

Bảo hành 12T    

 • Miệng cắt: 230mm    
 • Loại cắt: Vụn    
 • Kích cỡ cắt: 3 x 40 mm    
 • Số tờ cắt: 10-12 tờ (A4, 70 gm)    
 • Tốc độ cắt: 2,5m / phút    
 • Thùng đựng giấy: 22 Lít (3Lít / CD)    
 • Kích thước máy: 365 x 265 x 555mm    
 • Trọng lượng: 13kg    
 • Hủy : hủy kim kẹp, kim bấm, ID Card, đĩa CD...    
 • Bảo hành thân máy 12 tháng, dao cắt 10 năm      
 • Xuất xứ: Đức    
Giảm tới -8%

Thông số sản phẩm  

Bảo hành 12T  

 • Miệng cắt: 220mm  
 • Loại cắt: Vụn  
 • Kích cỡ cắt: 3 x 30mm  
 • Số tờ cắt: 12-14 tờ (A4, 70 gm)  
 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút  
 • Thùng đựng giấy: 25 Lít  
 • Kích thước máy: 270 x 350 x 590mm  
 • Trọng lượng: 14kg  
 • Bảo hành thân máy 12 tháng, dao cắt 10 năm    
 • Xuất xứ: Đức  

Thông số sản phẩm     

Bảo hành 12T     

 • Miệng cắt: 220mm     
 • Loại cắt: Vụn     
 • Kích cỡ cắt: 2 x 12mm     
 • Số tờ cắt: 8-10 tờ (A4, 70 gm)     
 • Tốc độ cắt: 3,5m/phút     
 • Thùng đựng giấy: 20 Lít     
 • Kích thước máy: 350 x 295 x 562mm     
 • Trọng lượng: 13kg     
 • Bảo hành thân máy 12 tháng, dao cắt 10 năm       
 • Xuất xứ: Đức     
Giảm tới -12%

Máy hủy tài liệu Bingo C35 - Hủy vụn nhanh, an toàn, tiện lợi

(0 đánh giá)
4,800,000₫ 5,500,000₫
Giảm tới -12%
Còn hàng

Thông số sản phẩm 

Bảo hành 12T 

 • Miệng cắt: 220mm 
 • Loại cắt: Vụn 
 • Kích cỡ cắt: 2 x 6mm 
 • Số tờ cắt: 7-8 tờ (A4, 70 gm) 
 • Tốc độ cắt: 3,5m / phút 
 • Thùng đựng giấy: 20 Lít 
 • Kích thước máy: 370 x 340 x 570mm 
 • Trọng lượng: 13kg 
 • Hủy : CD / Kim Bấm / Thẻ Từ  
 • Bảo hành thân máy 12 tháng, dao cắt 10 năm   
 • Xuất xứ: Đức 
Giảm tới -2%

Máy hủy giấy Bingo C32 Số tờ hủy/ lần : 8 tờ

(0 đánh giá)
4,800,000₫ 4,900,000₫
Giảm tới -2%
Còn hàng

Thông số sản phẩm         

Bảo hành 12T         

 • Miệng cắt: 220mm         
 • Loại cắt: Vụn         
 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mmp         
 • Số tờ cắt: 5-6 tờ (A4, 70 gm)         
 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút         
 • Thùng đựng giấy: 15 Lít         
 •  Kích thước máy: 330 x 355 x 510mm         
 • Trọng lượng: 9.0kg         
 • Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ               
 • Bảo hành thân máy 12 tháng, dao cắt 10 năm           
 • Xuất xứ: Đức         
Giảm tới -2%

Máy hủy giấy Bingo C30 Số tờ hủy/ lần : 6 tờ

(0 đánh giá)
3,750,000₫ 3,850,000₫
Giảm tới -2%
Còn hàng

SẢN PHẨM ĐÃ XEM