Intel

Chọn theo nhu cầu
Sắp xếp:

Bảo hành 12T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i7 9700F
 • Socket: 1200, Intel thế hệ thứ 9        
 • Số lõi/luồng: 8C/8T      
 • Tốc độ: 3.0GHz - UP to 4.7GHz        
 • Bộ nhớ đệm: 12MB
 • Tình trang: Tray New 99%   

Bảo hành 36T  

Thông số sản phẩm  

 • CPU Intel Core i7 11700          
 • Socket: 1200, Intel thế hệ thứ 11          
 • Số lõi/luồng: 8C/16 luồng          
 • Tốc độ: 2.5GHz - UP to 4.9GHz          
 • Bộ nhớ đệm: 16MB       

Bảo hành 12T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i7 10700        
 • Socket: 1200, Intel thế hệ thứ 10        
 • Số lõi/luồng: 8C/16 luồng        
 • Tốc độ: 2.9GHz - UP to 4.80GHz        
 • Bộ nhớ đệm: 16MB 

Bảo hành 36T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i5 13600        
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13        
 • Số lõi/luồng: 14C/20 luồng        
 • Tốc độ: 3.5GHz - UP to 5.1GHz        
 • Bộ nhớ đệm: 24MB       

Bảo hành 36T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i5 13500       
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13       
 • Số lõi/luồng: 14C/20 luồng       
 • T ốc độ: 2.5GHz - UP to 4.8GHz       
 • Bộ nhớ đệm: 24MB      

Bảo hành 36T  

Thông số sản phẩm  

 • CPU Intel Core i5 13400F       
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13       
 • Số lõi/luồng: 10C/16 luồng       
 • T ốc độ: 2.5GHz - UP to 4.6GHz       
 • Bộ nhớ đệm: 20MB      

Bảo hành 36T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i5 13400    
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13    
 • Số lõi/luồng: 10C/16 luồng    
 • Tốc độ: 2.5GHz - UP to 4.6GHz    
 • Bộ nhớ đệm: 20MB   

Bảo hành 36T    

Thông số sản phẩm 

 • CPU Intel Core i7 13700KF     
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13    
 • Số lõi/luồng: 16C/24 luồng    
 • Tốc độ: 2.1GHz - UP to 5.2GHz    
 • Bộ nhớ đệm: 30MB    

Bảo hành 36T  

Thông số sản phẩm  

 • CPU Intel Core i7 13700K   
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13  
 • Số lõi/luồng: 16C/24 luồng  
 • Tốc độ: 2.1GHz - UP to 5.2GHz  
 • Bộ nhớ đệm: 30MB  

Bảo hành 36T 

Thông số sản phẩm 

 • CPU Intel Core i7 13700F  
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13 
 • Số lõi/luồng: 16C/24 luồng 
 • Tốc độ: 2.1GHz - UP to 5.2GHz 
 • Bộ nhớ đệm: 30MB 

Bảo hành 36T 

Thông số sản phẩm 

 • CPU Intel Core i7 13700  
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13 
 • Số lõi/luồng: 16C/24 luồng 
 • Tốc độ: 2.1GHz - UP to 5.2GHz 
 • Bộ nhớ đệm: 30MB 

Bảo hành 36T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i9 13900KF 
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13
 • Số lõi/luồng: 24C/32 luồng
 • Tốc độ: 3.0GHz - UP to 5.8GHz
 • Bộ nhớ đệm: 36MB

Bảo hành 36T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i9 13900K 
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13
 • Số lõi/luồng: 24C/32 luồng
 • Tốc độ: 3.0GHz - UP to 5.8GHz
 • Bộ nhớ đệm: 36MB

Bảo hành 36T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i9 13900 
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13
 • Số lõi/luồng: 24C/32 luồng
 • Tốc độ: 2.0GHz - UP to 5.6GHz
 • Bộ nhớ đệm: 36MB

Bảo hành 36T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i9 13900 
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13
 • Số lõi/luồng: 24C/32 luồng
 • Tốc độ: 2.0GHz - UP to 5.6GHz
 • Bộ nhớ đệm: 36MB

SẢN PHẨM ĐÃ XEM