CPU - Bộ vi xử lý

Chọn theo nhu cầu
Sắp xếp:

Bảo hành 36T   

Thông số sản phẩm   

 • CPU Intel Core i5 10400F   
 • Socket: 1200, Intel thế hệ thứ 10           
 • Số lõi/luồng: 6C/12T         
 • Tốc độ: 2.9GHz - UP to 4.3GHz           
 • Bộ nhớ đệm: 12MB   
 • Tình trang: Tray New 100% ( ko Fan)   
Giảm tới -20%

CPU Intel Core i5-10400F (6C/12T, 2.9 GHz Up to 4.3 GHz, 12MB, 1200) - Comet Lake Tray New 100%

(0 đánh giá)
1,950,000₫ 2,450,000₫
Giảm tới -20%
Còn hàng

Bảo hành 12T 

Thông số sản phẩm 

 • CPU Intel Core i7 9700F 
 • Socket: 1200, Intel thế hệ thứ 9         
 • Số lõi/luồng: 8C/8T       
 • Tốc độ: 3.0GHz - UP to 4.7GHz         
 • Bộ nhớ đệm: 12MB 
 • Tình trang: Tray New 99%    

Bảo hành 36T    

Thông số sản phẩm    

 • CPU Intel Core i7 11700            
 • Socket: 1200, Intel thế hệ thứ 11            
 • Số lõi/luồng: 8C/16 luồng            
 • Tốc độ: 2.5GHz - UP to 4.9GHz            
 • Bộ nhớ đệm: 16MB         

Bảo hành 12T 

Thông số sản phẩm 

 • CPU Intel Core i7 10700         
 • Socket: 1200, Intel thế hệ thứ 10         
 • Số lõi/luồng: 8C/16 luồng         
 • Tốc độ: 2.9GHz - UP to 4.80GHz         
 • Bộ nhớ đệm: 16MB  
Giảm tới -4%

CPU Intel Core i7-10700 (8C/16T, 2.9 GHz Up to 4.8 GHz, 16MB, 1200) - Comet Lake Tray

(0 đánh giá)
4,600,000₫ 4,800,000₫
Giảm tới -4%
Còn hàng

Bảo hành 36T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i5 13600        
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13        
 • Số lõi/luồng: 14C/20 luồng        
 • Tốc độ: 3.5GHz - UP to 5.1GHz        
 • Bộ nhớ đệm: 24MB       

Bảo hành 36T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i5 13500       
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13       
 • Số lõi/luồng: 14C/20 luồng       
 • T ốc độ: 2.5GHz - UP to 4.8GHz       
 • Bộ nhớ đệm: 24MB      

Bảo hành 36T  

Thông số sản phẩm  

 • CPU Intel Core i5 13400F       
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13       
 • Số lõi/luồng: 10C/16 luồng       
 • T ốc độ: 2.5GHz - UP to 4.6GHz       
 • Bộ nhớ đệm: 20MB      

Bảo hành 36T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i5 13400    
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13    
 • Số lõi/luồng: 10C/16 luồng    
 • Tốc độ: 2.5GHz - UP to 4.6GHz    
 • Bộ nhớ đệm: 20MB   

Bảo hành 36T    

Thông số sản phẩm 

 • CPU Intel Core i7 13700KF     
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13    
 • Số lõi/luồng: 16C/24 luồng    
 • Tốc độ: 2.1GHz - UP to 5.2GHz    
 • Bộ nhớ đệm: 30MB    

Bảo hành 36T  

Thông số sản phẩm  

 • CPU Intel Core i7 13700K   
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13  
 • Số lõi/luồng: 16C/24 luồng  
 • Tốc độ: 2.1GHz - UP to 5.2GHz  
 • Bộ nhớ đệm: 30MB  

Bảo hành 36T 

Thông số sản phẩm 

 • CPU Intel Core i7 13700F  
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13 
 • Số lõi/luồng: 16C/24 luồng 
 • Tốc độ: 2.1GHz - UP to 5.2GHz 
 • Bộ nhớ đệm: 30MB 

Bảo hành 36T 

Thông số sản phẩm 

 • CPU Intel Core i7 13700  
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13 
 • Số lõi/luồng: 16C/24 luồng 
 • Tốc độ: 2.1GHz - UP to 5.2GHz 
 • Bộ nhớ đệm: 30MB 

Bảo hành 36T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i9 13900KF 
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13
 • Số lõi/luồng: 24C/32 luồng
 • Tốc độ: 3.0GHz - UP to 5.8GHz
 • Bộ nhớ đệm: 36MB

Bảo hành 36T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i9 13900K 
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13
 • Số lõi/luồng: 24C/32 luồng
 • Tốc độ: 3.0GHz - UP to 5.8GHz
 • Bộ nhớ đệm: 36MB

Bảo hành 36T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i9 13900 
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13
 • Số lõi/luồng: 24C/32 luồng
 • Tốc độ: 2.0GHz - UP to 5.6GHz
 • Bộ nhớ đệm: 36MB

Bảo hành 36T

Thông số sản phẩm

 • CPU Intel Core i9 13900 
 • Socket: 1700, Intel thế hệ thứ 13
 • Số lõi/luồng: 24C/32 luồng
 • Tốc độ: 2.0GHz - UP to 5.6GHz
 • Bộ nhớ đệm: 36MB

SẢN PHẨM ĐÃ XEM