Xây dựng cấu hình PC - ICT SÀI GÒN

Xây dựng cấu hình PC

Làm mới

1. Chip xử lý
2. Bo mạch chủ
3. Ram
4. SSD
5. HDD
6. Nguồn
7. Case
8. Bàn phím
9. Chuột
10. Màn hình

Chi phí dự tính: 0

0906 652 739