Xây dựng cấu hình PC - Công ty TNHH TM DV ICT Sài Gòn

Xây dựng cấu hình PC

Làm mới

1. Chip xử lý
2. Bo mạch chủ
3. Ram
4. HDD